เราควรจะกินไขมันวันละกี่กรัมมาดูวิธีคำนวณหาปริมาณไขมันที่ควรได้รับต่อวันกันดีกว่า 

Surgery