VASER Liposelection เหมาะกับการลดสัดส่วนได้หลายจุด ซึ่งบางบริเวณการดูดไขมันแบบธรรมดาได้ผลไม่ดีVASER Liposelection เหมาะกับการลดสัดส่วนได้หลายจุด ซึ่งบางบริเวณการดูดไขมันแบบธรรมดาได้ผลไม่ดี VASER Liposelection

จึงถูกนำมาใช้ในการลดสัดส่วนได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย ได้แก่ ใต้คาง, คอ, ท้องแขน, สะบัก, หน้าอก, ท้อง, เอว, สะโพก, หลัง, ก้น, ต้นขา, เข่า, น่อง, และข้อเท้า

Surgery