3 ข้อห้ามทำหลังจะดูดไขมันด้วย Vaser liposelectionสิ่งที่สำคัญหลังการดูดไขมัน คือคนไข้จำเป็นที่จะต้องสวมชุดที่กระชับ เพราะถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากการสวมใส่ชุดกระชับสามารถช่วยห้ามเลือด

และลดอาการบาดเจ็บได้ ที่สำคัญคือทำให้ผิวหนังหดเข้ารูปได้เร็วยิ่งขึ้น

 

Surgery