หมูกรอบสุดอร่อย กินบ่อยๆโรคถามหาดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงความเสี่ยงจากการทานหมูกรอบว่า 
หมูกรอบเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง โดยหมูกรอบเปล่า ๆ เพียง 100 กรัมก็ให้พลังงานถึง 385-420 แคลอรี และมีไขมันถึง 30 กรัม ยิ่งถ้าหากนำ
ไปปรุงเป็นอาหา
รอื่น ๆ เช่น ไปผัดกับน้ำมันก็จะยิ่งทำให้แคลอรีสูงขึ้น และแนะนำว่าไม่ควรทานเกินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และควรทานควบคู่กับอาหารอื่
ๆ ที่มีกากใยสูง เช่น ผักต้มและผักสดค่ะ


#VayserProfessional

Surgery