มาดูกันว่า 4 เหตุผลที่ทำให้คุณกำลังหลอกตัวเองว่า ”ฉันไม่มีไขมันส่วนเกิน" มีอะไรกันบ้าง ?มาดูกันว่า 4 เหตุผลที่ทำให้คุณกำลังหลอกตัวเองว่า ”ฉันไม่มีไขมันส่วนเกิน" มีอะไรกันบ้าง ?

Surgery