CarboxyCarboxy คืออะไร?
Carboxy เป็นวิธีการรักษา Cellulite แบบใหม่ ด้วยการฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นไขมันโดยเข็มขนาดเล็กมากๆ เพื่อเพิ่มกระบวนการเผาผลาญไขมัน เพิ่มการไหลเวียนเลือด และระบายของเสียในเซลล์ออกสู่ระบบน้ำเหลือง

ผลที่ได้จากการรักษาด้วย Carboxy มีอะไรบ้าง?
รอยแตกลายลดลง 

ผิวเปลือกส้มลดลง ผิวเรียบขึ้นไม่ขรุขระ

 ผิวกระชับและเฟิร์มขึ้น 

การสะสมของไขมันลดลง

Carboxy ทำงานอย่างไร?
การฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในชั้นไขมันใต้ผิวหนัง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้าไปทำลายเซลล์ไขมัน และทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัว มีการไหลเวียนเพิ่มขึ้น เซลล์ไขมันจึงได้รับออกซิเจนมากขึ้น การขับถ่ายของเสียออกจากเซลล์ไขมันทำได้มากขึ้นด้วย การเกิดเซลลูไลท์จึงลดลง เซลล์ไขมันลดจำนวนลง รอยแตกลายจางลง และทำให้ผิวกระชับขึ้นในระยะยาว

การทำการรักษาด้วย Carboxy เจ็บแค่ไหน?
ก่อนการรักษาด้วย Carboxy  ขณะที่เดินก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ผิว จะรู้สึกปวดแสบบ้างเล็กน้อย 

ผิวจะรู้สึกอุ่นๆ อยู่ประมาณ 5-10 นาที

หลังการฉีด Carboxy ควรปฏิบัติตัวอย่างไร?
หลังหารฉีด Carboxy ควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ำหรือว่ายน้ำประมาณ 6-12 ชั่วโมง การควบคุมปริมาณอาหารและการออกกำลังกายยังควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ต้องทำการรักษากี่ครั้งถึงจะเห็นผล?
การทำการรักษาด้วย Carboxy ต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ควรทำการรักษาต่อเนื่อง 15-20 ครั้ง หลังการรักษาครั้งที่ 3 จะเริ่มเห็นได้ว่าผิวเรียบขึ้น หลังการรักษาครั้งที่ 10 จะรู้สึกได้ว่าผิวกระชับขึ้นด้วย หลังการรักษาครั้งที่ 15 จะเห็นได้ว่ารอยแตกลายลดลง

Surgery