• Rf Radio Frequency

    RF Radio Frequency หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า RF คือ เทคโนโลยีการปล่อยคลื่นไฟฟ้าอ่อนๆในรูปแบบของคลื่นวิท

    อ่านต่อ +
  • Carboxy

    Carboxy คืออะไร? Carboxy เป็นวิธีการรักษา Cellulite แบบใหม่ ด้วยการฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้

    อ่านต่อ +