• Derma reju

    Derma reju เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดแผลเล็กๆบนผิว ด้วยเข็มขนาดเล็ก หลังจากนั้นร่างกายจะมีขบวนการซ่อ

    อ่านต่อ +