• Golden Dept

    Golden Dept คือ ทรีทเมนต์ ที่ช่วยทำให้เกิดช่องว่างเล็กๆที่ผนังเซลล์ จึงสามารถส่งสารหรือยาที่เราต้อง

    อ่านต่อ +