• เครื่อง Q SWITCH ND

    Q-Switch ND:YAG  เป็นเลเซอร์ที่มีหลักการปล่อยคลื่นแสงที่มีความเข้มและความหนาแน่นสูงในระยะเวลาช่

    อ่านต่อ +