• IPL กำจัดขนใต้วงแขน

    โชว์ผิวใต้วงแขนขาวเนียน  ด้วยโปรแกรม  IPL งานเดียวจบมั่นใจไปอีกนาน โปรโมชั่น 12,000 บ

    อ่านต่อ +
  • IPL

    IPL ( Intense Pulse Light ) เป็นแสงความเข้มสูงมีความยาวคลื่นในช่วงกว้างตั้งแต่  400 ถึง 1,200 น

    อ่านต่อ +