เกร็ดความรู้และโปรโมชั่น

หน้าแรก > เกร็ดความรู้และโปรโมชั่น

สัดส่วนจมูกสวยเป๊ะ ตามตำราสัดส่วนจมูกสวยเป๊ะตามตำรา

ความยาวของจมูกอยูที่ 1/3 ของความยาวรูปหน้า

ความกว้างของปีกจมูกอยู่ที่ 1/5 ของความรูปหน้า

ความโด่งอยู่ที่ 36 – 40 องศา

มุมระหว่างจมูกกับหน้าผากนั้นจะอยู่ที่ 120 – 135 องศา

การทำมุมระหว่างจมูกกับร่องเหนือริมฝีปากนั้นจะทำมุม 90 – 100 องศา

รูปร่างของรูจมูกจะต้องคล้ายเม็ดถั่ว