• รอยย่นข้างจมูก รอยย่นบุ๋มบริเวณคาง และเส้นกล้ามเนื้อที่คอ

    รอยย่นข้างจมูก รอยย่นบุ๋มบริเวณคาง และเส้นกล้ามเนื้อที่คอ        หมอโอ๋เล

    อ่านต่อ +
  • รอยย่นข้างจมูก

    รอยย่นข้างจมูก รอยย่นบุ๋มบริเวณคาง และเส้นกล้ามเนื้อที่คอ      หมอโอ๋เล่าเรื่อง

    อ่านต่อ +